História chovu

História chovu
Na Slovensku  
História slovenských haflingov je len niekoľkoročná, avšak  v našej krajine boli haflingy už dávno pred založením SAHH. Minulé obdobie neprialo prílivu cudzích plemien na Slovensko a chovali sa prevažne pôvodné plemená koní, no napriek tomu sa na Muráni v minulosti používali v plemenitbe haflingské žrebce. Keďže výsledky nezodpovedali očakávaniu, od kríženia haflingami sa upustilo, a tieto žrebce časom zanikli.

Skutočný chov haflingov začal na Slovensku až importom prvej žrebnej kobyly Girony z Rakúska v októbri 1990. Vo februári 1991 sa ožrebila a znova sa musela vrátiť späť do Rakúska, lebo na Slovensku nepôsobil  v tom čase ešte žiadny plemenný žrebec. Neskôr na území Slovenska pôsobili plemenné žrebce Natan, prepožičaný z Čiech a Nachtfalter. Tieto žrebce však nespĺňali kritériá čistokrvných haflingov, a to bol dôvod pre ďalšie cesty do Rakúska za kvalitnými plemennými žrebcami. Z týchto spojení sa neskôr narodili plemenné žrebce Stasos a Stello. V druhej polovici roku 1991 boli dovezené mladé kobylky do Pečeníc, v novembri 1995 bol z Veľkej Británie importovaný plemenný žrebec Coombe Wood Niko, ktorý  pôsobí v plemenitbe do dnešného dňa a má po sebe zaradených v chove dvoch synov Nugáta a Nexa.

V roku 1996 boli dovezené na Kysuce haflingy z Talianska, o rok neskôr bolo z Rakúska importovaných viac plemenných kobýl na rôzne miesta Slovenska. V roku 1998 bolo na Slovensku už 22 plemenných kobýl a 4 plemenné žrebce (z toho dvaja narodení na Slovensku – Stasos a Stello). Keďže otcom väčšiny žriebät  je práve C. W. Niko, bolo nevyhnutné, aby čo najskôr pribudli na naše územie nové plemenné žrebce, pretože s rozrastajúcim počtom koní začínala hroziť príbuzenská plemenitba. Z tohto dôvodu bol v roku 2002 importovaný z Rakúska nový plemenník Marlboro a o štyri roky neskôr v roku 2006 Ahnherr. Prílev novej krvi zabezpečil aj rakúsky plemenný žrebec Stolz, ktorý bol na niekoľko mesiacov zapožičaný priamo z Rakúska v sezóne 2007.