Zvod kobýl Dolného Rakúska 2010

Skoro ráno 14.5 2010 sme sa vybrali v nádeji do rakúskeho mestečka St.Georgen/Hart, kde sa konal už 33.ročník zvodu kobýl Dolného Rakúska. Po asi troch hodinách cesty sme dorazili na miesto. Kvôli daždivému počasiu bolo predvedenie kobýl na tvrdom podklade zrušené a hodnotenie sa konalo vo veľkej krytej hale, kde mohli kobyly predviesť svoje chody na voľno.

Komisia pracovala v zložení: DI. Dr. Leopold Erasimus, Ing. Anton Ulm a Johann Pfeffer. Celkovo sa zvodu zúčastnilo 45 kobýl, z toho 14 kobýl A-línie, 1 kobyla B-línie, 4 kobyly M-línie, 7 kobýl N-linie, 3 kobyly S-línie, 5 kobýl St-línie a 11 kobýl W-línie. V kategórii 3-ročných kobýl bolo 32 kobýl, v kategórii 4-ročných kobýl 7 kobýl a v kategórii 5ročných a starších kobýl 5 kobýl. Trojročné kobyly sa hodnotili po 5.skupinách podľa línii, menej početné línie sa spojili dohromady. Po ohodnotení každej skupiny boli vybrané najlepšie kobyly do užšieho finále. Do finále sa dostalo 7 kobýl : 3 kobyly A-línie, 3 kobyly N-línie a 1 kobyla W-línie. Víťazkou zvodu sa stala kobyla Arizona s ohodnotením 8,05 bodov po žrebcovi Atlantic, ktorý sa stal víťazom zvodu žrebcov 2004 a tiež víťazom výkonnostných skúšok 2004.

Druhé miesto obsadila kobyla Venus s ohodnotením 8,00 bodov po tirolskom žrebcovi Nordtirol, ktorý sa tento rok na svetovej výstave v Ebbse umiestnil vo svojej kategórii na druhom mieste. Tretie miesto získala kobyla Tonga po Winternacht s ohodnotením 8,00 bodov. Táto kobyla je pravou sestrou víťazky zvodu kobýl 2008 a tiež dvoch plemenných žrebcov. Ohodnotenie 8 bodov získali ešte dve kobyly a to kobyla Fantasy po Avantgarde, ktorá získala 4.miesto a tiež kobyla Geisha po Natural, ktorá sa umiestnila na 5.mieste. Šieste miesto obsadila kobyla Subara po tirolskom žrebcovi Alpenstein a siedme miesto kobyla Dolores po Natural. Obidve tieto kobyly dostali ohodnotenie 7,91 bodov.

Treba podotknúť, že komisia bola veľmi prísna a kobyly boli na zvod výborne pripravené. Organizácia zvodu bola zvládnutá na jednotku a dúfam, že čoskoro úroveň tohto zvodu kobýl bude porovnateľná so zvodom kobýl na Slovensku.