Svetová výstava haflingov v Ebbse

Každých päť rokov sa už tradične koná v nádhernej scenérii dedinky Ebbs najväčšia udalosť vo svete chovateľov a milovníkov haflingských koní na svete. Tento rok už konečne padol piaty rok od poslednej svetovej výstavy haflingov . Termín dlho očakávanej udalosti bol určený na 2.-6. júna 2010.Výstava sa konala priamo v najväčšom neštátnom žrebčíne v Rakúsku, v žrebčíne Ebbs. Táto dedinka sa nachádza v údolí obkolesenom vysokými kopcami.

V stredu 2.júna sa večer o 17. hodine slávnostne otvoril 5.ročník Svetovej výstavy haflingov, kde sa predstavil každý zúčastnený štát, samozrejme medzi štátmi nechýbala ani slovenská vlajka. O 18. hodine nasledovala veľká haflinger show. Napriek daždivému počasiu sa show vydarila a bola ocenená veľkým aplauzom od divákov. Druhý, tretí a štvrtý deň výstavy sa od 9. hodiny ráno hodnotili kone v 23 kategóriách. Každý večer o 18. hodine nasledoval program s rôznymi ukážkami napr. westernu, drezúry, parkúru, maďarskej pošty, tlačenia auta koňmi, futbalu hraného koňmi alebo aj záprahu. V piatok dorazili aj záprahy, ktoré absolvovali vyše 350 kilometrovú cestu po vlastnej osi zo Švajčiarska do Ebbsu.

Dovezené kone boli ustajnené v dvoch veľkých stanoch, v ktorých si ich mohli diváci obzrieť. Samozrejme bolo veľmi náročné pozrieť si všetky kone, keď sme si ešte chceli pozrieť hodnotenie žrebcov a večerné show. Ostávalo nám len vytipovať si kone, ktoré sme chceli vidieť podľa katalógu.

Výstavy sa zúčastnilo okolo 1000 koní, z toho 716 na hodnotenie zo 17 štátov: Belgicka, Dánska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Luxemburska, Monaka, Holandska, Poľska, Švédska, Švajčiarska, Slovinska, Slovenska, Česka, Maďarska, Ameriky a Rakúska.

Po ohodnotení každej kategórii bolo vyhlásené poradie a prvé štyri kone boli dekorované. Musím podotknúť, že priebeh celej výstavy bol výborne zorganizovaný. Všetky kategórie boli veľmi silné a komisia mala neľahkú úlohu vybrať tých najlepších. Vyvrcholenie celej výstavy bolo v sobotu 5. júna, keď boli vyhlásení svetoví šampióni. Svetovým šampiónom sa už po tretí krát stal 15 ročný žrebec liz.200/T Abendstern po liz.101/T Amadeovi z matky Dorlis po Berthol, ktorý vyhral aj triedu 12-23 ročných žrebcov a stal sa víťazom zvodu žrebcov 1998 v Ebsse. Rezervným svetovým šampiónom sa stal 6 ročný žrebec liz.350/T Stainz po liz.201/T Standschutz z matky Solvina po Amadeus, ktorý vyhral aj triedu 6-5 ročných žrebcov a stal sa víťazom zvodu žrebcov 2007 v Ebbse.

Svetová výstava haflingov bola veľmi vydarená akcia a dúfame, že sa jej budeme môcť zúčastniť aj o ďalších päť rokov.

Viac fotiek nájdete tu.