Na aukcii žriebät v Ebbse

Všetci chovatelia a milovníci haflingských koní nepochybne vedia, že posledný septembrový víkend patrí v Ebbse – kolíske haflingov – udalosti, na ktorú sa len tak ľahko nezabúda. Aukcia mladých 6-mesačných kobyliek a veľkolepý showprogram, ktorý jej predchádza, patrí každoročne zaslúžene medzi najvyhľadávanejšie akcie v žrebčíne Ebbs. Po niekoľkoročnej absencii na tomto v skutku nezabudnuteľnom podujatí sme sa teda do Ebbsu opäť vybrali aj my.

Žrebčín Ebbs, ktorý dnes predstavuje najväčší neštátny žrebčín v Rakúsku a najväčší hafling – žrebčín v Európe, je prostredníctvom svojich zariadení vzorom pre moderný chov tohto plemena. Toto správne stredisko haflingského chovu a chovateľské zariadenie je pod patronátom Tirolského chovateľského zväzu a koordinuje chov haflingov nielen doma, ale aj v zahraničí. Pre svojich návštevníkov tu ponúka pohľad na žrebce zo všetkých siedmich krvných línií a rodiny kobýl až do štvrtej generácie.

Do žrebčína sme dorazili v piatok 26. septembra krátko popoludní. Prípravy na showprogram vrcholili, a tak sme zostávajúci čas do jeho začiatku využili ešte prehliadkou miestnych stajní a nákupom upomienkových predmetov. Presne o 17. hodine zahájila program ukážka Ebbskej drezúrnej štvorylky, po nej nasledovali ukážky voltíže, štvorzáprahu, maďarskej pošty, parkúru a mnohých ďalších, ktoré demonštrovali univerzálne využitie haflinga a jeho postupný vývin z pôvodne pracovného zvieraťa na ťažbu dreva, poľnohospodárske práce a použitie v rakúskom spolkovom vojsku až  na súčasného elegantného koňa na voľný čas. Viac ako hodinu a pol trvajúci program ubehol ako voda a my sme sa museli napokon pre tento deň so žrebčínom rozlúčiť.

Nasledujúce ráno sme sa do žrebčína vybrali veľmi zavčasu. Už od 7:00 sem totiž chovatelia z celého Tirolska privážali odstavené mladé kobylky, ktoré sa mali v ten deň dražiť. Pokiaľ sme si teda chceli z blízka obzrieť všetkých 227 kobyliek, museli sme sa trochu poponáhľať. Vytipovali sme si niekoľko žriebät, ktoré nás najviac zaujali a ktoré by sme si potenciálne vybrali pre náš chov, a potom nám už neostávalo iné, len sledovať aukciu a možno tak trochu aj závidieť tým, ktorí sa jej aktívne úspešne zúčastnili. Ceny nami vybraných kobyliek sa napokon vyšplhali do závratných výšok a jednou z nami vytipovaných žriebät bola aj najdrahšia vydražená kobylka Francescara po svetoznámom plemenníkovi liz. 101/T Amadeus z matky Farah po 1406 Winterstein, za ktorú bol jej nový majiteľ ochotný zaplatiť sumu až neuveriteľných 36 000 €. Napriek tomu, že väčšina z predvádzaných koní nie je pre našinca finančne dostupná, dajú sa tu kúpiť aj kobylky s kvalitným rodokmeňom a za prijateľnú cenu. Lebo priami potomkovia plemenníkov takých zvučných mien ako Nabucco, Nordtirol, Abendstern, Avalon, Mahatma, Buchberg, Samarkand či Walzertakt by sa v slovenskom chove len ťažko hľadali….

Po skončení aukcie nás už čakalo vopred dohovorené stretnutie s prezidentom Svetovej federácie haflingov (WHV) pánom Johannesom Schweisgutom, s ktorým sme mali možnosť porozprávať sa o vyhliadkach svetového chovu do budúcnosti i o problémoch, s ktorými sa potýkame u nás na Slovensku. Jeho pozvanie na oficiálne ukončenie aukcie žriebät, ktorým bola slávnostná recepcia v neďalekom mestečku Schwoich, sa nedalo odmietnuť, pretože v spoločnosti zástupcov všetkých členských štátov WHV sme mali možnosť dozvedieť sa viac aj o chove haflingov v Holandsku, Dánsku, USA či Veľkej Británii a získať tak cenné informácie i kontakty, ktoré sa dajú využiť pre skvalitnenie chovu aj u nás. Počas recepcie sme dohodli aj termín hodnotenia trojročných kobýl v roku 2009, ktoré sa bude konať dňa 20. júna v rámci výstavy koní v Dlhej nad Oravou, a kde nám osobnú účasť prisľúbil aj prezident WHV pán Johannes Schweisgut.

Nedeľa sa už niesla v znamení návratu domov a rekapitulácii zážitkov, ktoré sme si so sebou na Slovensko privážali. Nezabudnuteľná scenéria Tirolska, malebného mestečka Ebbs, pohostinnosť a priateľskosť tunajších ľudí a najmä krása a všestrannosť haflingov v nás bude rezonovať ešte dlho, a tak veríme, že čoskoro sa do Ebbsu opäť vrátime. Kalendár akcií pre nasledujúcu sezónu je už tradične „nabitý“ množstvom zaujímavých akcií, ktoré môžeme touto cestou všetkým chovateľom a priaznivcom haflingov len vrelo odporúčať……