Deň haflinga

Dňa 31. 7. 2010 sa v kúpeľnom areáli obce Kováčová už po druhýkrát zišli priaznivci a chovatelia koní plemena hafling. Konal sa tam totiž Deň haflinga, ktorý tu v spolupráci s obcou Kováčová organizovala Slovenská asociácia chovateľov haflingov.O tom, že akcia sa aj tento rok vydarila, niet ani najmenších pochýb. Svedčí o tom bohatý program, ktorý pritiahol záujemcov nielen z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska.

Prehliadka všetkých zúčastnených koní bola spojená aj s výstavou. Komisia, ktorá pracovala v zložení Ing. Juraj Slovák, Ing. Radoslav Hudák a Matúš Kráľ, mala neľahkú úlohu rozhodnúť o konečnom víťazovi. Spomedzi ryšavých krásavcov napokon po dlhom zvažovaní vyhrala 6-ročná kobyla Delina v majetku RNDr. Zuzany Kapustovej z Turian.

Po výstave nasledovali v programe krátke ukážky využiteľnosti týchto koní, v ktorých haflingy opäť nesklamali. Práve naopak, divákom predviedli svoje schopnosti a vynikajúci charakter nielen v jazdeckých disciplínach, ale aj v záprahu. To, že tieto kone majú priaznivý vplyv na deti aj dospelých, všetkým dokázali špeciálne školení inštruktori hipoterapie. Zároveň vysvetlili, aká dôležitá je pri liečbe rôznych fyzických i psychických porúch úzka spolupráca s lekármi. V ukážkach využiteľnosti haflingov dominoval so svojimi štvornohými zverencami predovšetkým Jazdecký areál Húšť z Dlhej nad Oravou. Šikovní mladí jazdci predviedli všestrannosť haflinga v ukážkach drezúry, parkúru, voltíže, ale aj vozatajstva. Zvlášť westernová ukážka v predvedení Mareka Medveckého s kobylou Organza zožala medzi divákmi obrovský úspech. Furmanskú ukážku predviedol Jozef Puškár z Kováčovej, ktorý sa zároveň ako jeden z hlavných organizátorov staral aj o plynulý a zdarný priebeh tejto skvelej akcie. Nie celkom samozrejmou a tradičnou záležitosťou na Dni haflinga bolo vystúpenie frízskych koní v majetku p. Deja zo Svrčinovca, ktoré predvádzali ukážku ovládateľnosti na dlhých opratách. Aj ich vystúpenie si od divákov vyslúžilo veľký aplauz.

Tí, ktorí mali záujem o kúpu haflinga, mali možnosť vybrať si spomedzi koní, ktoré boli ponúkané na predaj, nakoľko akcia bola aj tento rok spojená s predajom koní. Počas celého dňa bol pre divákov pripravený aj bohatý sprievodný program. Mohli využiť vodenie v sedle alebo vozenie na koči. Pre deti bol pripravený nafukovací hrad a mnoho ďalších atrakcií.

Aj keď bola táto akcia organizovaná len po druhýkrát, usporiadatelia dúfajú, že sa stane každoročnou tradíciou a rok čo rok sa jej bude postupne zúčastňovať viac koní. Zároveň veria, že organizácia takéhoto podujatia prispeje k lepšej propagácii haflinga a v konečnom dôsledku k zvýšeniu ich stavov a rozšíreniu chovateľskej základne na Slovensku.